Proces zhnědnutí

UV záření je zodpovědné za proces zhnědnutí kůže. Při opalování naše kůže absorbuje UVA a UVB záření, které proniká podle vlnové délky do různé hloubky naší kůže.

Krátkovlnné UVB záření působí v horní části pokožky a naopak dlouhovlnné UVA záření působí v hlubších vrstvách kůže. UVB záření stimuluje melanocyty ke zvýšení tvorby melaninu a ten slouží jako ochrana před UV zářením.

Melanin vzniká oxidací aminokyseliny tyrozinu v melanozomech pigmentových buněk. Přes delší nervové výběžky (dendrity)  melanocyty předávají pigmentové buňky do všech ostatních buněk pokožky, které se ve formě ochranného obalu ukládají nad buněčná jádra. Tento proces se označuje jako melanogeneze.

Pouze kombinací UVA a UVB záření (tvorbou a tmavnutím pigmentu) se docílí dlouhodobého a krásného opálení bez spálení kůže.

UV záření způsobuje různé fotochemické reakce:

Při nepřímé (zpožděné) pigmentaci způsobuje UVB záření s délkou mezi 280 a 315 nm aktivaci melanocytů a ve spojení s tyrozinem tvorbu pigmentového melaninu. Nově vytvořený a zpočátku ještě slabě zbarvený melanin je transportován přes kanálky do povrchu kůže. Pro tento proces postačuje dávka UVB záření pod hladinou zarudnutí kůže (sluneční úpal). Kromě nezbytného procesu opalování je UVB záření zodpovědné i za zesílení zrohovatělé vrstvy pokožky, které kromě samotného zhnědnutí kůže působí i jako ochrana proti UV záření.

Přímá pigmentace (okamžité zhnědnutí) nastupuje bezprostředně po působení světla. Je vyvolána UVA zářením (až do 400 nm) a zůstává zachována až 24 hodin. Přímá pigmentace vzniká oxidací a pozdějším ztmavnutím slabě zbarveného předběžného stupně melaninu. Pouze kombinací UVA a UVB záření (tvorbou a tmavnutím pigmentu) se docílí dlouhodobého a krásného opálení bez spálení kůže.

 

Souhrn funkcí uvb záření:

UVB záření (280-315 nm) je zodpovědné za aktivaci melanocytů pro tvorbu melaninu (nepřímá pigmentace) a při předávkování za zrudnutí kůže (erytém).

Souhrn funkcí uva záření:

UVA záření (315-400 nm) je zodpovědné za přímou pigmentaci (okamžité zhnědnutí).

 

 

 

 

 

 

 

SunCity velkoobchod
SunCity Fitness
SunCity Solária
Kadeřnictví SunCity
SunCity E-shop
O Suncity