Vědecký poradní výbor nizozemské zdravotní rady podporuje mírné používání solárií

Veldhoven, 11. prosince 2009 (SRF) - Podle prohlášení vědeckého poradního výboru Nizozemské zdravotní rady (Dutch Health Council) není nic špatného na opalování venku na slunci nebo v soláriích… do té doby, dokud tak činíme s mírou.

Jako vědecký panel, pokračuje ve svém dopise Nizozemské zdravotní radě, která se zabývá zdravím a ochranou spotřebitele, Veldhoven, 11. prosince 2009 (SRF) - Podle prohlášení vědeckého poradního výboru Nizozemské zdravotní rady (Dutch Health Council) není nic špatného na opalování venku na slunci nebo v soláriích… do té doby, dokud tak činíme s mírou.

Navíc zdravotní rada vznáší zásadní výhrady k rozhodnutí Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) povýšit UV záření a solária do kategorie rizika rakoviny jedna. Rada podporuje vědecké dokumenty, které poskytly pro tyto výhrady vyvracející podklady.

V prohlášení vědci patřící do vysoce postavené vědecké rady, také vysvětlili pozitivní vliv dostatečného zásobování lidského těla Vitaminem D, který je stimulován UV zářením a vytváří se až v 90-ti procentech v kůži.

„Je to velmi pozitivní znamení renomované instituce, jako je Nizozemská zdravotní rada, která postupuje výlučně dle čistě objektivních, prokazatelných kritérií při hodnocení opalování a vychází z dobře vyvážených závěrů“, komentuje Ad Brand ze Sunlight Reseachr Forum (SRF).

Podle prohlášení vědeckého poradního výboru Nizozemské zdravotní rady není nic špatného na opalování venku na slunci nebo v soláriích…

Dutch Health Council je v Nizozemí nejdůležitější vědecký panel v oblasti zdraví. Jeho studie, prohlášení a doporučení jsou často základem pro legislativní návrhy.

Sunlight Research Forum (SRF) je nezisková organizace se sídlem v Nizozemí. Jejímž cílem je zpřístupni široké veřejnosti nejnovější lékařské a vědecké poznatky o účincích mírného UV záření na lidský organismus.

Poznámka:

Kontakt pro média:

Ad Brand
Sunlight Research Forum (SFR)
Tel.: +31(0)651 358 180
info@sunlightresearchforum.eu
www.sunlightresearchforum.eu

 
SunCity velkoobchod
SunCity Fitness
SunCity Solária
Kadeřnictví SunCity
SunCity E-shop
O Suncity