Pokyny pro uživatele SOLÁRIÍ

 1. Se všemi dotazy se obracejte na náš vyškolený personál.
 2. Neměli byste navštěvovat solárium, pokud jste mladší 18 let nebo patříte k typu kůže I.
 3. V případě kožních nemocí nebo chorobných reakcích kůže v důsledku ozáření UV zářením konzultujte, prosím Vašeho lékaře.
 4. Noste během slunění vhodnou ochranu očí (ochranné brýle).
 5. Odstraňte všechny kosmetické přípravky, deodoranty, parfémy atd., protože tyto ve spojení s UV světlem mohou způsobit podrážduní kůže a dokonce i vyvolat alergické reakce. Rovněž šperky se musí odložit!
 6. Kdo je v léčení, které vyžaduje přijímání léků, měl by konzultovat s lékařem, ve věci snášenlivosti léků s UV světlem.
 7. Nenanášejte na kůži opalovací krémy. Používejte speciální kosmetiku pro slunění v soláriu.
 8. Denně jen jedno slunění. Dodržujte doporučené časy slunění. Tyto se musí přizpůsobit druhu přístroje a Vašemu typu kůže. Dodržujte bezpečnostní pokyny na přístroji.
 9. Vyvarujte se zarudnutí kůže (sluneční úpal). Dojde-li ke zrudnutí kůže, musí se časy pro ozařování zkrátit. Dojde-li ke tvorbě zánětů nebo puchýřů ihned vyhledejte lékaře.
 10. Ošetřete Vaši pleť po slunění speciálním zvlhčovacím mlékem.
 11. Mezi prvním a druhým ozářením by měl být rozestup minimálně 48 hodin.

Neměli byste používat solárium když:

 1. Vaše pleť vykazuje více než 50 pigmentových skvrn (mateřské znaménka).
 2. Vaše pleť má sklon k tvoření pih nebo skvrn při opalování.
 3. Jste často měli sluneční úpal v dětství.
 4. Vaše pleť vykazuje předstupně rakovinného bujení nebo pokud trpíte nebo jste trpěli rakovinným onemocněním kůže.
 5. Pokud se u Vašich pokrevních příbuzných vyskytl maligní melanom.
SunCity velkoobchod
SunCity Fitness
SunCity Solária
Kadeřnictví SunCity
SunCity E-shop
O Suncity